ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Οδηγίες για την εγγραφή χρήστη και την υποβολή πρότασης

Οδηγίες για την εγγραφή χρήστη και την υποβολή πρότασης

  1. Πληκτρολογούμε στον Browser: https:www.ependyseis.gr/mis/
  2. Επιλέγουμε «εγγραφή νέου χρήστη»
  3. Στη συνέχεια επιλέγουμε τη δράση « Ενίσχυση δράσεων επιχειρηματικότητας» και συμπληρώνουμε τα στοιχεία που μας ζητούνται
  4. Ακολουθούμε τα βήματα δημιουργίας κωδικού
  5. Συμπληρώνοντας Username και Password  εισερχόμαστε στο ΠΣΚΕ
  6. Στην επιλογή «Δράσεις Περιφερειών» επιλέγουμε «Νέα υποβολή»
  7. Στις Διαθέσιμες δράσεις επιλέγουμε « ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ» και περιμένουμε να δημιουργηθεί η αίτηση υποβολής πρότασης αυτόματα από το ΠΣΚΕ
  8. Επιλέγουμε «επεξεργασία», συμπληρώνουμε τα απαιτούμενα στοιχεία και στη συνέχεια επισυνάπτουμε τα έγγραφα που περιγράφονται στην πρόσκληση
  9. Αφού ελέγξουμε ότι έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και έχουν επισυναφθεί όλα τα απαραίτητα έγραφα, κάνουμε «έλεγχο πληρότητας» και υποβάλουμε την πρόταση στο ΠΣΚΕ.

Χρήσιμο Υλικό


ΠΑΡ I2_ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΑΡ IV_ΔΗΛΩΣΗ ΜΜΕ

ΠΑΡ IΧ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΑΡ V_ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

«Σύνδεση με το Πληροφοριακό σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων»