ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΟΔΗΓΟΙ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΟΙ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ

 A. ΟΔΗΓΟΙ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΗΣ ΜΟΔ Α.Ε

 1. Οδηγοί ωρίμανσης έργων : https://www.mou.gr/el/Pages/guidesm.aspx
 2. Οδηγός προς Δήμους για την εφαρμογή του Ν.4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις : https://www.mou.gr/el/Pages/manualsFS.aspx?item=2454&leftmenu_id=manuals.aspx
 3. Οδηγός για ανάθεση μελετών μέχρι 60.000 € από δήμους : https://www.mou.gr/el/Pages/eLibraryFS.aspx?item=2438
 4. Οδηγός σύνταξης Γεωτεχνικών Μελετών Έργου (2006): https://www.mou.gr/el/Pages/eLibraryFS.aspx?item=1860
 5. . Οδηγός Εφαρμογής Έργων Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) (2006) : https://www.mou.gr/el/Pages/eLibraryFS.aspx?item=1858
 6. Υπόδειγμα Τεύχους Πρόχειρου Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών για Δήμους: https://www.mou.gr/el/Pages/eLibraryFS.aspx?item=2045
 7. Φύλλα Επίβλεψης Τεχνικών Μελετών : https://www.mou.gr/el/Pages/eLibraryFS.aspx?item=2226
 8. Εγχειρίδιο για την υποστήριξη υλοποίησης ενεργειών των δράσεων «Δημοσιότητα – Ευαισθητοποίηση» & «Δικτύωση» (2004):
 9. Εγχειρίδιο «Μεθοδολογία Ανάπτυξης Πράσινων Σημείων» : http://www.mou.gr/el/Pages/manualsFS.aspx?item=2459&leftmenu_id=manuals.aspx

https://www.mou.gr/el/Pages/eLibraryFS.aspx?item=1864

 

B. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΥΠΕΝ- ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α

Δ1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

 • Μελέτες και Οδηγοί:

http://www.ymeperaa.gr/11-policy-making-sxedio-anaptyksis/186-perivallon-meletes-kai-odigoi

Περιβαλλοντική Μελέτη Σ.Μ.Α.Υ. Νησιών

 • Απορρίμματα –ΕΣΔΑ:

http://www.ymeperaa.gr/index.php/11-policy-making-sxedio-anaptyksis/9-aporrimata-esda

Δ2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΛΥΜΑΤΑ

 • Λύματα –Οδηγία:

http://www.ymeperaa.gr/11-policy-making-sxedio-anaptyksis/8-lymata-odigia

Δ3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –ΦΥΣΗ

 • Φύση – Οδηγίες:

http://www.ymeperaa.gr/11-policy-making-sxedio-anaptyksis/10-fysi-odigies

Δ4. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΙΙ

Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος  «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΙΙ» :http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=W7HNb0aI3Dw%3d&tabid=37&language=el-GR

Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ_ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ