ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΠΕΣΔΑ

Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων


Ο νόμος 4071/2012 προέβλεπε την δημιουργία Περιφερειακών Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) και την συγχώνευση των υπαρχόντων τοπικών Φο.Δ.Σ.Α στον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α μέχρι 31/12/2012.
Η συγχώνευση των τοπικών Φο.Δ.Σ.Α παρατάθηκε 3 φορές.
Η 1η μέχρι τις 31/12/2013 
Η 2η μέχρι τις 31/12/2015
Η 3η μέχρι τις 31/05/2016
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 4191/93592/14.5.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1861) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 7652/167510/23.8.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2408), αποφασίστηκε η σύσταση Συνδέσμου με την επωνυμία «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με την μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, στον οποίο μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι Δήμοι των διαχειριστικών ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Στις 09/04/2013, σε εφαρμογή του Ν. 4071/2012 και της προαναφερόμενης συστατικής πράξης, συγκροτήθηκε ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συμμετείχαν και οι 25 Δήμοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Όργανα του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι
–        Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείτο από 55 μέλη, τα οποία ορίζονται με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων.
–        Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείτο από 7 μέλη και εκλέγεται από το Δ.Σ.
Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είχε την αρμοδιότητα του σχεδιασμού (ΠΕ.Σ.Δ.Α) ενώ παράλληλα υπήρχαν και οι 11 τοπικοί Φο.Δ.Σ.Α, οι οποίοι είχαν την αρμοδιότητα της λειτουργίας των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
Οι 11 τοπικοί Φο.Δ.Σ.Α που υπήρχαν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είχαν διαφορετικές νομικές μορφές.
–        5 Φο.Δ.Σ.Α είχαν την μορφή του Συνδέσμου (Ν.Π.Δ.Δ) με πληθυσμό 268.245 κάτοικοι
–        2 Φο.Δ.Σ.Α είναι Δήμοι (Ν.Π.Δ.Δ) με πληθυσμό 14.489 κάτοικοι
–        4 Φο.Δ.Σ.Α είχαν την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας των Ο.Τ.Α  (Ν.Π.Ι.Δ) με πληθυσμό 264.656 κάτοικοι
Σε εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του Ν. 4071/2012, μετά από αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε ποσοστό 72,50%, ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α.
Με αποφάσεις 6 τοπικών Φο.Δ.Σ.Α αποφασίσθηκε η συγχώνευσή τους στον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α.
Οι 6 τοπικοί συγχωνευμένοι Φο.Δ.Σ.Α είναι οι παρακάτω :
–        2η Δ.Ε. Περιφέρειας ή 2η Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας – Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας (ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε)
–        3η Δ.Ε. Περιφέρειας ή 1η Δ.Ε. Ν. Ευβοίας – Σύνδεσμος Διαχείρισης ΧΥΤΑ Βόρειας Δ.Ε. Ν. Εύβοιας
–        4η Δ.Ε. Περιφέρειας ή 2η Δ.Ε. Ν. Ευβοίας – Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμων Κεντρικής Εύβοιας (ΕΣΔΑΔΚΕ)
–        7η Δ.Ε. Περιφέρειας ή Δ.Ε. Ν. Ευρυτανίας – Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων Ν. Ευρυτανίας
–        9η Δ.Ε. Περιφέρειας ή 2η Δ.Ε. Ν. Φθιώτιδας – ΦοΔΣΑ Κεντρικής Φθιώτιδας Α.Ε.
–        11η Δ.Ε. Περιφέρειας ή Δ.Ε. Ν. Φωκίδας – Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Φωκίδας (ΣΔΑΝΦ)
Ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α από τις 8 Οκτωβρίου 2015 έχει αναλάβει την λειτουργία των ΧΥΤΑ Ιστιαίας, Χαλκίδας & Θήβας και από την 1 Δεκεμβρίου 2015 και του ΧΥΤΑ Λαμίας.
Στους 6 τοπικούς Φο.Δ.Σ.Α που συγχωνεύθηκαν και που  λειτουργούσαν ως ανώνυμες εταιρίες και ως σύνδεσμοι, μετείχαν δεκαεπτά (17) Δήμοι.
–        Λαμέων
–        Μακρακώμης
–        Μώλου–Αγίου Κωνσταντίνου
–        Στυλίδος
–        Αλιάρτου
–        Θηβαίων
–        Τανάγρας
–        Ορχομενού
–        Χαλκιδέων
–        Διρφύων–Μεσσαπίων
–        Ερέτριας
–        Ιστιαίας – Αιδηψού
–        Λίμνης – Μαντουδίου – Αγίας Άννας
–        Καρπενησίου
–        Αγράφων
–        Δελφών
–        Δωρίδος
αντιπροσωπεύοντας το 77% του πληθυσμού της Περιφέρειας (422.236 κάτοικοι, επί συνόλου 547.390 κατοίκων).
Στους 4 ΧΥΤΑ, που διαχειρίζεται ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α εναποθέτουν απορρίμματα δεκαοκτώ (18) Δήμοι.
–        Λαμέων
–        Μακρακώμης
–        Μώλου–Αγίου Κωνσταντίνου
–        Στυλίδος
–        Αλιάρτου
–        Θηβαίων
–        Τανάγρας
–        Ορχομενού
–        Χαλκιδέων
–        Διρφύων–Μεσσαπίων
–        Ερέτριας
–        Ιστιαίας – Αιδηψού
–        Λίμνης – Μαντουδίου – Αγίας Άννας
–        Καρπενησίου
–        Αγράφων
–        Δελφών
–        Αμφίκλειας – Ελάτειας
–        Λικρών
–        Κύμης Αλιβερίου
αντιπροσωπεύοντας το 83% του πληθυσμού της Περιφέρειας (455.970 κάτοικοι, επί συνόλου 547.390 κατοίκων).

 

Σχετικά Αρχεία


Aπόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας