ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Οδηγίες και υποδείγματα για την έντυπη επικοινωνία

Οδηγίες και υποδείγματα για την έντυπη επικοινωνία


 
Το έμβλημα της Ένωσης είναι πάντα ευδιάκριτο και βρίσκεται σε προβεβλημένη θέση. Η θέση και το μέγεθός του είναι ανάλογη της κλίμακας του υλικού που χρησιμοποιείται. Επίσης η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ταμεία πρέπει να είναι ευανάγνωστη.
Προς διευκόλυνση των δικαιούχων, η Διαχειριστική Αρχή έχει προχωρήσει στην παραγωγή συγκεκριμένης οπτικής ταυτότητας (sticker) –στη βάση του Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ- η οποία καλύπτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο στην έντυπη επικοινωνία.
Κάθε έντυπο (φυλλάδιο, leaflet, κλπ) που παράγεται από τον δικαιούχο στο πλαίσιο της επικοινωνίας ενός έργου ή μίας ομάδας έργων που έχουν συγχρηματοδοτηθεί, περιλαμβάνει μέσα στο κείμενο του εντύπου την παρακάτω διατύπωση:
«Το έργο συγχρηματοδοτείται (ή συγχρηματοδοτήθηκε) από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ονομασία Ταμείου
Αν απεικονίζονται άλλοι λογότυποι εκτός από το έμβλημα της Ένωσης, το έμβλημα της Ένωσης έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος, μετρούμενο σε ύψος ή πλάτος, με τον μεγαλύτερο των άλλων λογοτύπων.
Παρακάτω διατίθενται παράδειγμα εντύπου, υποδείγματα οπτικής ταυτότητας (sticker) καθώς και οι σχετικές οδηγίες. Σε περίπτωση που χρειαστεί αναδημιουργία της μακέτας ενός εντύπου, λογότυπα και εμβλήματα διατίθενται στη σελίδα «Bοηθητικό υλικό».

 

Σχετικά Αρχεία


\