ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Οδηγίες και υποδείγματα για την παραγωγή προωθητικού υλικού

Οδηγίες και υποδείγματα για την παραγωγή προωθητικού υλικού


 
Όλα τα προωθητικά υλικά που προορίζονται για δικαιούχους, δυνητικούς δικαιούχους και το ευρύ κοινό περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα:
  1. Το έμβλημα της Ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση και την αναφορά στο Ταμείο ή στα Ταμεία, σύμφωνα με τα απαιτούμενα γραφιστικά (βλ. Επικοινωνιακό Οδηγό, ενότητα «Βοηθητικό υλικό»).
  2. Το σήμα του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τα απαιτούμενα γραφιστικά πρότυπα (βλ. Επικοινωνιακό Οδηγό, ενότητα «Βοηθητικό υλικό»)
Για μικρά διαφημιστικά αντικείμενα η αναφορά στο Ταμείο ή στα Ταμεία δεν εφαρμόζεται.
Προς διευκόλυνση των δικαιούχων, η Διαχειριστική Αρχή έχει προχωρήσει στην παραγωγή συγκεκριμένης οπτικής ταυτότητας (sticker) –στη βάση του Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ- η οποία καλύπτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο στις προωθητικές ενέργειες που αναλαμβάνει και στο προωθητικό υλικό που παράγει.
Παρακάτω διατίθενται παραδείγματα προωθητικού υλικού (banner, πρόσκληση σε ημερίδα), υποδείγματα οπτικής ταυτότητας (sticker) καθώς και οι σχετικές οδηγίες. Σε περίπτωση που χρειαστεί αναδημιουργία της μακέτας ενός εντύπου, λογότυπα και εμβλήματα διατίθενται στη σελίδα «Bοηθητικό υλικό».

 

Σχετικά Αρχεία