ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Εντάξεις

Εντάξεις

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Αναζήτηση κατά κατηγορία
1-Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
10-Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ
11-Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
12-Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
13-Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ
14-Διατήρηση & προστασία του περιβάλλοντος & προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
3-Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
5-Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
6-Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
7-Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
9-Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ
Uncategorized
Ανενεργή
Ενεργή
Εντάξεις
Νεα-Ανακοινώσεις
Προσκλήσεις
Στερεάς Ελλάδας
Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη