A/A: –

Κωδικός Έργου: 5076465

Αναλυτικά


Τίτλος: Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος – Ανάπλαση (άξονα) επί των: Λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου και οδ. 28ης Οκτωβρίου
​Περιγραφή: Η προτεινόμενη Πράξη αφορά στην ανάπλαση της Λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου – 28ης Οκτωβρίου και στην κατασκευή ποδηλατικής διαδρομής. Η υλοποίηση του Έργου ανάπλασης – αναβάθμισης του Κεντρικού Οδικού Άξονα Ε. Βενιζέλου – 28ης Οκτωβρίου θα γίνει σε μήκος 1.242μ, με παράλληλη κατασκευή ποδηλατικής διαδρομής συνολικού μήκους εκατέρωθεν 2305μ και εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική του Δήμου Χαλκιδέων για την ανάδειξη για την αναμόρφωση της Χαλκίδας σε μια βιώσιμη και τουριστικά ελκυστική πόλη και ειδικότερα στην ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της πόλης σε έναν εμβληματικό τόπο υψηλής ποιότητας ζωής και επισκεψιμότητας, μέσω και της προώθησης της στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας. Το Φυσικό Αντικείμενο (Φ.Α.) αυτού του Τεχνικού Έργου Υποδομής (ΥΠ.1 Πράξης), αφορά γενικά εργασίες Αντικατάστασης Πλακοστρώσεων και Διαπλάτυνσης Πεζοδρομίων, Δημιουργίας Ποδηλατικής Διαδρομής, Φρεζάρισμα υπάρχοντος οδοστρώματος και Ασφαλτόστρωση, Συντήρησης και Νέας Φύτευσης Πράσινου, Αντικατάστασης Φωτιστικών Σωμάτων. Σε όλο το Έργο προβλέπεται να γίνει Χρήση Ψυχρών Υλικών και σε Συνδυασμό με το Πράσινο και τα Νέα Φωτιστικά Σώματα, στόχος είναι η Επίτευξη της Βελτίωσης του Μικροκλίματος και Μείωσης των Εκπομπών CO2, στην Αστική αυτή περιοχή Παρέμβασης της ΣΒΑΑ Χαλκίδας. Ειδικότερα περιλαμβάνονται τα παρακάτω : – διαπλάτυνση των πεζοδρομίων αριστερά και δεξιά σε όλο το μήκος των οδών, πλην αυτών που γειτνιάζουν με την πλατεία της Δημοτικής Αγοράς και το κτιριακό συγκρότημα της Δημοτικής Αγοράς, όπου τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού το επιτρέπουν, διατηρώντας το ελάχιστο πλάτος του 1,50μ που ορίζεται από τις προδιαγραφές, – κατασκευή αποκλειστικής λωρίδας ποδηλάτου παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία, πλάτους 1,80μ κατά τη φορά της ανόδου των οχημάτων και πλάτους 1,80 κατά τη φορά καθόδου των οχημάτων, στο ύψος του οδοστρώματος, – δημιουργία νησίδας πρασίνου τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο από την οδό Αγγελή Γοβιού μέχρι την οδό Παπαναστασίου, μεταξύ του ποδηλατόδρομου και του οδοστρώματος η οποία λειτουργεί προστατευτικά για τον ποδηλατόδρομο. – λωρίδα κίνησης των οχημάτων περιορίζεται στα 3,60μ. Σε όλο το μήκος των οδών κατασκευάζονται ρείθρα. Το υπάρχον οδόστρωμα φρεζάρεται. – ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για τον άρτιο ηλεκτροφωτισμό του έργου. -τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης σε όλο το μήκος των οδών του δικτύου ποδηλατόδρομου. – ανάπλαση του πρασίνου με ανανέωση και εμπλουτισμό του φυτικού υλικού στα υφιστάμενα παρτέρια και νησίδες σε όλη την έκταση του έργου. ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Αρχαιολογικές εργασίες και σωστικές ανασκαφικές έρευνες σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, στο χώρο περιοχής εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών, δηλαδή εκσκαφικών εργασιών και πάσης φύσεως εργασιών διαμόρφωσης του χώρου του Τεχνικού Κύριου Υποέργου 1, επί της Λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου από την διασταύρωση αυτής με τις Οδούς Φαρμακίδου και Αγγελή Γοβιού και σε συνέχεια αυτής επί της οδού 28ης Οκτωβρίου έως την διασταύρωση κόμβου «Δάρινγκ», με πρόσληψη απαραίτητου προσωπικού και με την προμήθεια ΜΑΠ, απαραίτητων ανασκαφικών υλικών και εργαλείων, ειδών συσκευασίας, και αναθέσεις υπηρεσιών κλπ.
Παραδοτέα πράξης: Κύριο ΥΠΟΕΡΓΟ 1 Συνολικό μήκος έργου : μήκους 1.242μ, με παράλληλη κατασκευή ποδηλατικής διαδρομής συνολικού μήκους εκατέρωθεν 2305μ . Τα παραδοτέα είναι : – Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων αριστερά και δεξιά σε όλο το μήκος των οδών, πλην αυτών που γειτνιάζουν με την πλατεία της Δημοτικής Αγοράς και το κτιριακό συγκρότημα της Δημοτικής Αγοράς, όπου τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού το επιτρέπουν, διατηρώντας το ελάχιστο πλάτος του 1,50μ που ορίζεται από τις προδιαγραφές. – Κατασκευή αποκλειστικής λωρίδας ποδηλάτου παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία, πλάτους 1,80μ κατά τη φορά της ανόδου των οχημάτων και πλάτους 1,80 κατά τη φορά καθόδου των οχημάτων, στο ύψος του οδοστρώματος. – Δημιουργία νησίδας πρασίνου τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο από την οδό Αγγελή Γοβιού μέχρι την οδό Παπαναστασίου, μεταξύ του ποδηλατόδρομου και του οδοστρώματος η οποία λειτουργεί προστατευτικά για τον ποδηλατόδρομο. – Λωρίδα κίνησης των οχημάτων περιορίζεται στα 3,60μ. Σε όλο το μήκος των οδών κατασκευάζονται ρείθρα. Το υπάρχον οδόστρωμα φρεζάρεται. – Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για τον άρτιο ηλεκτροφωτισμό του έργου. – Ανάπλαση του πρασίνου με ανανέωση και εμπλουτισμό του φυτικού υλικού στα υφιστάμενα παρτέρια και νησίδες σε όλη την έκταση του έργου – Τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης σε όλο το μήκος των οδών και του δικτύου ποδηλατόδρομου. ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Αρχαιολογικές εργασίες και σωστικές ανασκαφικές έρευνες σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, στο χώρο περιοχής εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών, δηλαδή εκσκαφικών εργασιών και πάσης φύσεως εργασιών διαμόρφωσης του χώρου του Τεχνικού Κύριου Υποέργου 1, επί της Λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου από την διασταύρωση αυτής με τις Οδούς Φαρμακίδου και Αγγελή Γοβιού και σε συνέχεια αυτής επί της οδού 28ης Οκτωβρίου έως την διασταύρωση κόμβου «Δάρινγκ», με πρόσληψη απαραίτητου προσωπικού και με την προμήθεια ΜΑΠ, απαραίτητων ανασκαφικών υλικών και εργαλείων, ειδών συσκευασίας, και αναθέσεις υπηρεσιών κλπ.

Σχετικά Αρχεία:


Απόφαση Ένταξης 5076465