Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 5401/20-11-2021 (άρθρο 1) το κοινό εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Εξυπακούεται ότι η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους της ΕΥ, καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου.

Τα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να επιδεικνύουν:

  • πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή
  • πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή
  • βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό Covid-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί είτε με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός 72 ωρών πριν την είσοδο είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού Covid-19 (rapidtest) εντός 48 ωρών πριν την είσοδο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9

Για να κλείσετε ραντεβού πατήστε εδώ: Οργανόγραμμα