Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 83

Αναλυτικά


Τίτλος: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής σε παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (2021 – 2022)

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα: Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Ειδικός Στόχος: Αύξηση συμμετοχής στην αγορά εργασίας των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

Δράση: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής σε παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (2021 – 2022)

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΚΤ

Προϋπολογισμός: 60.000,00 €

Ημερομηνία Έναρξης: 26-07-2021

Ημερομηνία Λήξης: 27-08-2021

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 83

Συνημμένα Πρόσκλησης 83