Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 82

Αναλυτικά

Τίτλος: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής (2021-2022)

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα: Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης

Ειδικός Στόχος: Αύξηση συμμετοχής στην αγορά εργασίας των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

Δράση: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής (2021-2022)

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΚΤ

Προϋπολογισμός: 3.300.000,00 €

Ημερομηνία Έναρξης: 26-07-2021

Ημερομηνία Λήξης: 27-08-2021

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 82

Συνημμένα Πρόσκλησης 82