Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 81

Αναλυτικά

Τίτλος: Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη (2021-2022 και 2022 – 2023)

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα: Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες)

Δράση: Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023)

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΚΤ

Προϋπολογισμός: 616.836,00 €

Ημερομηνία Έναρξης: 21/06/2021

Ημερομηνία Λήξης: 21/07/2021

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 81

Συνημμένα Πρόσκλησης 81