Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 76

Αναλυτικά


Τίτλος: «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)»

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ»

Επενδυτική Προτεραιότητα: Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες)

Δράση: Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΚΤ

Προϋπολογισμός: 1.615.000,00 €

Ημερομηνία Έναρξης: 23.11.2020

Ημερομηνία Λήξης: 26.02.2021

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 76

Συνημμένα Πρόσκλησης 76

Πρόσκληση 76 – 1η Τροποποίηση