A/A: –

Κωδικός Έργου: 3607

Αναλυτικά


Τίτλος: Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Μεσαίων Επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους» με Κωδικό ΟΠΣ 3607 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»
​Περιγραφή: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Παραδοτέα πράξης: Οι ειδικοί όροι που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ δεσμεύουν κάθε δικαιούχο και περιγράφονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, όπως ισχύει, καθώς και στο τεχνικό παράρτημα κάθε πράξης που είναι αναρτημένο στο ΠΣΚΕ.

Σχετικά Αρχεία:


Απόφαση Ένταξης 3607