Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 73

Αναλυτικά


Τίτλος: Ενίσχυση των Μονάδων και Φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα: Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Δράση: Ανάπτυξη Δράσεων για την θωράκιση της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια μέσω πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19 σε χώρους μεταναστών/προσφύγων, μετακινούμενων πληθυσμών

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΚΤ

Προϋπολογισμός: 17.200.000,00 €

Ημερομηνία Έναρξης: 24.08.2020

Ημερομηνία Λήξης: 30.10.2020

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 73

Συνημμένα Πρόσκλησης 73