Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 71

Αναλυτικά

Τίτλος: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής (2020-2021)

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα: Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης

Ειδικός Στόχος: Αύξηση συμμετοχής στην αγορά εργασίας των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

Δράση: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής (2020-2021)

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΚΤ

Προϋπολογισμός: 2.400.000,00 €

Ημερομηνία Έναρξης: 27.07.2020

Ημερομηνία Λήξης: 31.08.2020

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 71

Συνημμένα Πρόσκλησης 71