A/A: –

Κωδικός Έργου: 5028295

Αναλυτικά


Τίτλος: Αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών αντλιοστασίων δικτύου ύδρευσης Δ. Δελφών – Φάση Α’
​Περιγραφή: Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του Διυλιστηρίου Πόσιμου Νερού (ΔΠΝ) στην περιοχή τηςΆμφισσας και του Υδραγωγείου αυτού, με την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ποσοτικής και ποιοτικής διαχείρισης και ελέγχου των εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου πριν την τελική κατανάλωση των Κοινοτήτων που τροφοδοτούνται από αυτό. Οι προτεινόμενες λύσεις θα δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες πόσιμου νερού για τις Δημοτικές Ενότητες Άμφισσας, Ιτέας και Γαλαξιδίου.Με την ολοκλήρωση της πράξης θα είναι εφικτή η συγκέντρωση των πληροφοριών από όλες τις βαθμίδες επεξεργασίας του Διυλιστηρίου σε Κέντρο Σύστημα Ελέγχου του Διυλιστηρίου και η συνολική επεξεργασία τους. Η Πράξη περιλαμβάνει: I.Την αναβάθμιση του Η/Μ εξοπλισμού Διυλιστηρίου της Άμφισσας, II.Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πλήρους Συστήματος Εποπτείας και Αυτόματης Λειτουργίας του Διυλιστηρίου της Άμφισσας , III.Την αναβάθμιση του Η/Μ εξοπλισμού των βασικών κόμβων του εξωτερικού υδραγωγείου του Διυλιστηρίου της Άμφισσας, ήτοι του Α/Σ Αγ. Γεωργίου, του Booster Κίρρας και του Booster στη θέση «Καναπίτσα», για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους και την παρακολούθηση και μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εγκατάστασης μετρητών /αναλυτών ενέργειας στο σύνολο των ενεργοβόρων εγκαταστάσεων, IV.Την προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Η/Μ εξοπλισμού για την παρακολούθηση των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών σε καίρια σημεία του δικτύου του Διυλιστηρίου όπως το Φρ. Ιτέας και το Φρ. Άμφισσας, V.Την προμήθεια, εγκατάσταση, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία πλήρους συστήματος τηλεμετρίας απεικόνισης, καταγραφής και ελέγχου όλων των δεδομένων από το εξωτερικό υδραγωγείο του Διυλιστηρίου της Άμφισσας. Το Σύστημα επικοινωνίας που θα οργανωθεί θα αποτελείται από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), από 3 Περιφερειακούς Σταθμούς (ΠΣΕ) και από 2 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ), που θα εγκατασταθούν σε 3 αντλιοστάσια και 2 Φρεάτια Διανομής. Οι τιμές που θα συλλέγονται από τους ΠΣΕ και ΤΣΕ θα μεταφέρονται στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), με ασύρματη επικοινωνία μέσω GPRS που θα υπάρχουν στους Σταθμούς Ελέγχου.Το τηλεπικοινωνιακό σύστημα θα υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει μέγιστη αξιοπιστία ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στους ΤΣΕ και ΠΣΕ των δικτύων Ύδρευσης, του Φορητού Σταθμού Ελέγχου με το ΚΣΕ στα γραφεία του Διυλιστήριο Νερού. Το ΚΣΕ θα έχει την δυνατότητα να υποδεχθεί μελλοντικά δεδομένα από άλλους σταθμούς που τυχόν επιλεγούν προς παρακολούθηση και θα αποτελέσει την βάση προκειμένου η ΔΕΥΑ ΔΕΛΦΩΝ να έχει πλήρη έλεγχο του Υδραγωγείου της, και VI) ένα (1) Φορητό Σταθμού Ελέγχου της ποιότητας του νερού, ένα (1) Εργαστηριακό εξοπλισμό μέτρησης Θολότητας, Ένα (1) Φορητό πολύμετρο μέτρησης pH, αγωγιμότητας, TDS, αλατότητας και διαλυμένου οξυγόνου, Δύο (2) συμπλέγματα αντλιών για την επαύξηση της παροχετευτικής ικανότητας τροφοδότησης προς Φρεάτιο Άμφισσας και Αντλιοστάσιο Αγ. Γεωργίου.
Παραδοτέα πράξης: Η Πράξη περιλαμβάνει τον έλεγχο τον εκσυγχρονισμό του Διυλιστηρίου της Άμφισσας, με κατάλληλο εξοπλισμό ελέγχου ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων καθώς και την προέκταση του ελέγχου αυτού σε κομβικά και ζωτικά σημεία του εξωτερικού υδραγωγείου του Διυλιστηρίου. Η Προμήθεια θα υλοποιηθεί μέσω ενός υποέργου που θα περιλαμβάνει : I.Την αναβάθμιση του Η/Μ εξοπλισμού Διυλιστηρίου της Άμφισσας. Αναλυτικότερα, η προμήθεια θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό και διαστασιολόγηση του προσφερόμενου εξοπλισμού, την μεταφορά και παράδοση στο χώρο εγκατάστασης της προμήθειας, την αποξήλωση του παλαιού (αν υπάρχει) και την τοποθέτηση του νέου εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου όλων των σχετικό εργασιών) τη ρύθμιση και θέση σε δοκιμαστική και κανονική λειτουργία όλου του εξοπλισμού που έχει περιγραφεί στο κείμενο και στα σχέδια και στις απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης (ηλεκτρολογική ή/και υδραυλική) με την υφιστάμενη εγκατάσταση, όπως προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.II.Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πλήρους Συστήματος Εποπτείας και Αυτόματης Λειτουργίας του Διυλιστηρίου της Άμφισσας III.Την αναβάθμιση του Η/Μ εξοπλισμού των βασικών κόμβων του εξωτερικού υδραγωγείου του Διυλιστηρίου της Άμφισσας. Η προμήθεια περιλαμβάνει την αποξήλωση μέρος του υφιστάμενου εξοπλισμού (με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας), την εγκατάσταση, ρύθμιση και θέση σε λειτουργίας των νέων πινάκων αυτοματισμού, οργάνων και συστημάτων αυτοματισμών για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος του Α/Σ Αγ. Γεωργίου, του Booster Κίρρας και του Booster στη θέση «Καναπίτσα», την παρακολούθηση και μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εγκατάστασης μετρητών/αναλυτών ενέργειας στο σύνολο των ενεργοβόρων εγκαταστάσεων.IV.Την προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Η/Μ εξοπλισμού για την παρακολούθηση των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών σε καίρια σημεία του δικτύου του Διυλιστηρίου όπως το Φρ. Ιτέας και το Φρ. Άμφισσας.V.Την προμήθεια, εγκατάσταση, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία πλήρους συστήματος τηλεμετρίας απεικόνισης, καταγραφής και ελέγχου όλων των δεδομένων από το εξωτερικό υδραγωγείο του Διυλιστηρίου της Άμφισσας.VI.Γενικά όλες τις εργασίες και υλικά που περιγράφονται μέσα στην τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές για την παράδοση σε λειτουργία ενός ενιαίου συστήματος παραγωγής και διανομής νερού που αποτελείται από ένα διυλιστήριο νερού, τρία αντλιοστάσια και δύο φρεάτια διακλάδωσης. Συνοπτικά Παραδοτέα θα οργανώνονται στις ακόλουθες ενότητες:•Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού στο Διυλιστήριο (Αισθητήρια και βασικός Η/Μ εξοπλισμός)•Πλήρης αυτοματοποίηση λειτουργίας του Διυλιστηρίου με έξυπνες τεχνικές για εξοικονόμηση πόρων•ένα (1) ΚΣΕ (Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου), για τον έλεγχο και την λειτουργία του Διυλιστηρίου και των κομβικών τμημάτων του εξωτερικού υδραγωγείου με τα απαραίτητα λογισμικά.•τρία (3) ΠΣΕ (Περιφερειακό Σταθμό Ελέγχου) στα κομβικά αντλιοστάσια του εξωτερικού υδραγωγείου•δύο (2) ΤΣΕ (Τοπικό Σταθμό Ελέγχου) σε κομβικά φρεάτια του εξωτερικού Υδραγωγείου•ένα (1) Φορητό Σταθμού Ελέγχου της ποιότητας του νερού•ένα (1) Εργαστηριακό εξοπλισμό μέτρησης Θολότητας•Ένα (1) Φορητό πολύμετρο μέτρησης pH, αγωγιμότητας, TDS, αλατότητας και διαλυμένου οξυγόνου•Δύο (2) συμπλέγματα αντλιών για την επαύξηση της παροχετευτικής ικανότητας τροφοδότησης προς Φρεάτιο Άμφισσας και Αντλιοστάσιο Αγ. Γεωργίου

Σχετικά Αρχεία:


Απόφαση Ένταξης 5028295

1η Τροποποίηση Απόφασης 5028295

Τεχνικό Δελτίο 5028295