A/A: –

Κωδικός Έργου: 5042920

Αναλυτικά


Τίτλος: Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμιση ενέργειας στο Γυμνάσιο-Λύκειο Βαγίων του Δήμου Θηβαίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5042920 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»
​Περιγραφή: Η υποβαλλόμενη πρόταση αφορά στο κτίριο που στεγάζει το Γυμνάσιο και Λύκειο που βρίσκεται εντός του αστικού ιστού της ΔΕ Βαγίων. Το κτίριο ανήκει στο Δήμο Θηβαίων και υφίσταται νόμιμα σύμφωνα με την υπ’ αρ. 255/2003 οικοδομική άδεια. Η επιφάνειά του κτηρίου είναι 1.313,96 m2 και καταλαμβάνει δυο ορόφους. Στο ισόγειο υπάρχουν 6 αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία καθηγητών, κυλικείο και βοηθητικοί χώροι λεβητοστασίου, αποθήκης και wc. Στον όροφο υπάρχουν 10 αίθουσες διδασκαλίας και wc. Σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που εξέδωσε ο επιθεωρητής, η ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου είναι στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Z και η υπολογιζόμενη ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτηρίου είναι 194 KWh/m2.Η υπολογιζόμενη ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτηρίου αναφοράς είναι 82.6 KWh/m2, το οποίο σημαίνει ότι το κτήριο έχει διπλάσια κατανάλωση από το κτήριο αναφοράς. (Κτήριο αναφοράς ονομάζεται το ιδανικό κτήριο που έχει τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτήριο, που όμως πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ ).Έτσι προκύπτει ότι το κτίριο είναι εξαιρετικά ενεργοβόρο και είναι απαραίτητες εκτεταμένες παρεμβάσεις, τόσο στο κέλυφος, όσο και στις ηλεκτρομηχανολογικές του εγκαταστάσεις, προκειμένου να αναβαθμιστεί ενεργειακά και να γίνει αποδοτικό. Η προμελέτη περιλαμβάνει αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολείου και την προσαρμογή αυτού στις σύγχρονες προδιαγραφές για τα δημόσια σχολικά κτήρια. Συγκεκριμένα προτείνονται οι εξής παρεμβάσεις: • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους • Προσθήκη θερμομόνωσης εξωτερικής τοιχοποιίας • Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, θυρών, κουφωμάτων και υαλοπινάκων • Ενεργειακή αναβάθμιση των ΗΜ εγκαταστάσεων • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων • Αντικατάσταση συστήματος φωτισμού Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω παρεμβάσεων, το κτίριο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β+
Παραδοτέα πράξης: Τα παραδοτέα της προτεινόμενης πράξης ανά παρέμβαση έχουν ως ακολούθως: Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους • Προσθήκη θερμομόνωσης εξωτερικής τοιχοποιίας : Oι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου θα θερμομονωθούν ώστε να επιτυγχάνεται συντελεστής θερμικής αντίστασης R > 1,8 m²K/W. η κατασκευαστική πρακτική θα ακολουθηθεί, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εθνικών τεχνικών προδιαγραφών του ΙΟΚ για την κατασκευή της θερμομόνωσης. Οι εξωτερικοί τοίχοι μετά την υλοποίηση της προτεινόμενης παρέμβασης θα έχουν συντελεστή θερμοπερατότητας U = 0.326 W/m2K. Η συνολική επιφάνεια των όψεων στις οποίες θα υλοποιηθεί η εν λόγω παρέμβαση είναι 446,95 τμ. • Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, θυρών, κουφωμάτων και υαλοπινάκων: Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ανοιγόμενα ενεργειακά με διπλό ενεργειακό υαλοπίνακα και συντελεστή θερμοπερατότητας υαλοστασίου (κούφωμα Uf 3,00 W/m2K και υαλοπίνακας Ug = 1,1 W/m2K) κ Uw2,00 W/m2K. Τα νέα κουφώματα και υαλοπίνακες θα έχουν τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά: 1. Θα είναι μεταλλικά (αλουμινίου) με θερμοδιακοπή, 2. Θα φέρουν εξαρτήματα βελτιωμένης θερμικής απόδοσης 3. Θα έχουν τρία επίπεδα στεγάνωσης και πολυμορφικό νεροσταλάκτη 4. Θα φέρουν πρεσσαριστή και μηχανική σύνδεση 5. Θα φέρουν πολυαμίδιο υαλοενισχυμένο πάχους τουλάχιστον 20 mm. 6. Θα φέρουν ενεργειακούς υαλοπίνακες με Ug = 1,1 W/m2K. 7. Uw2,00 W/m2K Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν.65.01.10 : Aνοιγόμενο ανακλινόμενο, επάλληλο, σταθερό παράθυρο αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένο, με σύστημα θερμοδιακοπής, συνολικής επιφάνειας 171,45 τμ Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν.6599 : Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο, συνολικής επιφάνειας 17,52 τμ. Ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων : Για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου πρόκειται να τοποθετηθoύν σαράντα (40) φωτοβολταϊκά πλαίσια ονομαστικής ισχύος 250Wp από μονοκρυσταλλικό ή πολυκρυσταλλικό πυρίτιο, με κρύσταλλο πλαισίου από ψημένο γυαλί ασφαλείας, πάχος κρυστάλλου min 3,0mm και πλαίσιο από ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου.πλήρως ολοκληρωμένη εργασία, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία. Τριφασικός αντιστροφέας (inverter) : Ένας (1) Τριφασικός αντιστροφέας ισχύος τουλάχιστον 9 kVA για τη μετατροπή της συνεχούς τάσης σε εναλλασόμενη. o Ο αντιστροφέας θα έχει βαθμό απόδοσης τουλάχιστον 98%. o Θα διαθέτει αδιαβροχοποίηση κατά ΙΡ 55 (κελύφους ΙΡ 65) o και θα είναι βαμμένος ηλεκτροστατικά. o Θα διαθέτει πλήρη πιστοποίηση κατά EN/IEC 6100. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επίσης ο πίνακας πάνελ με τη βάση του μέσα στον οποίο τοποθετείται ο αντιστροφέας καθώς και όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης με το γενικό πίνακα, όλα τα υλικά και μικρουλικά για την τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Μετρητής Ηλεκτρικής Ενέργειας : Ένας (1) μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας τριφασικός μονής κατεύθυνσης με τα ασφαλιστικά όργανά του, αναγνωρισμένο από το ΔΕΔΔΗΕ, πλήρως ολοκληρωμένη εργασία, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία • Αντικατάσταση συστήματος φωτισμού: Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων που είναι τοποθετημένα στον ισόγειο και α όροφο του κτιρίου με νέα τεχνoλογίας led. Σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών υπάρχουν ήδη εγκατεστημένα φωτιστικά με λαμπτήρες φθορίου στο ισόγειο και α’ όροφο του κτιρίου συνολικής ισχύος 19,2 kwatt. Στην υποβαλλόμενη πρόταση περιλαμβάνεται η αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων με νέα τεχνολογίας led συνολικής ισχύος 7,5 kwatt . Εντός του κτιρίου θα τοποθετηθούν 188 φωτιστικά led 40w και εκτός του κτιρίου θα τοποθετηθούν 10 προβολείς led 50w

Σχετικά Αρχεία:


Απόφαση Ένταξης 5042920