A/A: –

Κωδικός Έργου: 5038586

Αναλυτικά


Τίτλος: Ένταξη της Πράξης «Παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας στο Γυμνάσιο Σκύρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5038586 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»
​Περιγραφή: Σκοπός της παρούσας πράξης είναι η υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης αποτυπώματος CO2 στο κτίριο του Γυμνασίου Σκύρου. Πιο αναλυτικά οι παρεμβάσεις που προτείνονται περιλαμβάνουν τα ακόλουθα υποσυστήματα: • Προμήθεια και εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού ισχύος 15kWp με χρήση του μηχανισμού net metering σε δώμα του κτιριακού συγκροτήματος του Γυμνασίου Σκύρου. • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αντλιών θερμότητας (Α/Θ) ηλεκτρικής ισχύος τουλάχιστον 80kW και τερματικών μονάδων με ιδίου τύπου με τις υπάρχουσες σε περίπτωση που δεν καλύπτονται οι απαιτήσεις σε θέρμανση μετά την αντικατάσταση του υπάρχοντος λέβητα. • Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων. Τα εν λόγω υποσυστήματα θα εγκατασταθούν στο Γυμνάσιο Σκύρου που βρίσκεται την θέση Χώρα Σκύρου και είναι συνολικής επιφάνειας 847.55 τ.μ. Από την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης: 1. Αναμένεται μείωση του ενεργειακού κόστους θέρμανσης των κτιρίων μέσω υφιστάμενου λέβητα πετρελαίου 150.000kcal/h μέσω της κάλυψης των αναγκών αυτών από τις βελτιωμένων αποδόσεων αντλίες θερμότητας. 2. Η παραγόμενη ενέργεια εκ του Φ/Β συστήματος θα εκχέεται στο δίκτυο με χρήση του μηχανισμού net metering και θα συμψηφίζεται με τις υπόλοιπες ενεργειακές ανάγκες των υπό εγκατάσταση αντλιών θερμότητας με αποτέλεσμα να μειώνεται περαιτέρω η κατανάλωση ενέργειας για την θέρμανση των χώρων. 3. Αναμένεται περαιτέρω μείωση του ενεργειακού κόστους από την αντικατάσταση των λαμπτήρων του Γυμνασίου με νέους λαμπτήρες τύπου LED.
Παραδοτέα πράξης: Τα παραδοτέα της πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας στο Γυμνάσιο Σκύρου» είναι: • Σύστημα αντλίας θερμότητας για θέρμανση ισχύος κατ’ ελάχιστο 80 kW • Φ/Β σύστημα ισχύος 15 kW για τον ενεργειακό συμψηφισμό των καταναλώσεων των εγκαταστάσεων • Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων

Σχετικά Αρχεία:


Απόφαση Ένταξης 5038586