Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 59

Αναλυτικά


Τίτλος: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής σε παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (2019 – 2020)

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα: Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Ειδικός Στόχος: Αύξηση συμμετοχής στην αγορά εργασίας των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

Δράση: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής σε παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (2019 – 2020)

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΚΤ

Προϋπολογισμός: 548.152,00 €

Ημερομηνία Έναρξης: 03.07.2019

Ημερομηνία Λήξης: 02.08.2019

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 59

Συνημμένα Πρόσκλησης 59