Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 58

Αναλυτικά


Τίτλος: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής (2019-2020)

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα: Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης

Ειδικός Στόχος: Αύξηση συμμετοχής στην αγορά εργασίας των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

Δράση: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής (2019-2020)

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΚΤ

Προϋπολογισμός:  2.879.829,00 €

Ημερομηνία Έναρξης: 03.07.2019

Ημερομηνία Λήξης: 02.08.2019

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 58

Συνημμένα Πρόσκλησης 58