Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση:

Επιστολή ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ