Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 55

Αναλυτικά


Τίτλος:  Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014‐2020

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Επενδυτική Προτεραιότητα: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

Ειδικός Στόχος:  Παραγωγική και τεχνολογική ενδυνάμωση των επιχειρήσεων των κλάδων της RIS3

Δράση: Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός:  14.000.000,00€

Ημερομηνία Έναρξης:  ​ 02.04.2019

Ημερομηνία Λήξης: 28.06.2019

 

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση Ενίσχυσης Μεσαίων Επιχειρήσεων

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης (ΝΕΑ σε ισχύ)

Συνημμένα Πρόσκλησης Μεσαίων επιχειρήσεων

 

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις (Updated 26-06-2019)

Οδηγίες για την εγγραφή χρήστη και την υποβολή πρότασης