A/A:

Κωδικός Έργου: 5009732

Αναλυτικά


Τίτλος: 2η Τροποποίηση Ένταξης της Πράξης «Συνοδά Έργα Πρόσβασης και Δικτύων Υποδομών Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5009732 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»
Περιγραφή:
Η Πράξη αφορά την κατασκευή της οδού πρόσβασης του Νέου Γεν. Νοσοκομείου Χαλκίδας (Ν.Γ.Ν.Χ), των αγωγών μεταφοράς ομβρίων υδάτων του περιβάλλοντος χώρου και ακαθάρτων υδάτων του Νοσοκομείου και της εκβολής τους σε υφιστάμενους αποδέκτες καθώς και της αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων της οδού πρόσβασης.
Α. Οδός πρόσβασης του Ν.Γ.Ν.Χ (έργο οδοποιΐας).
Η κατασκευή της οδού πρόσβασης του Ν. Γ.Ν.Χ αφορά την οδό 305Β της συν. Ε του Σχ. πόλεως Χαλκίδας. Η επέμβαση-διάνοιξη της οδού θα γίνει μεταξύ της αξονοδιασταύρωσης Α61(Ο.Τ. 2021) και της διατομής Κ79(Ο.Τ. 2012), μήκους περίπου 270μ. Στη συνέχεια θα κατασκευαστεί και ένα μικρό μήκος οδού, περίπου 45μ. εκτός σχ. πόλης, που θα συνδέει το παραπάνω τμήμα με την είσοδο του πρώην στρατοπέδου. Εκατέρωθεν της οδού προβλέπεται πεζοδρόμιο ικανού πλάτους. Για την κατασκευή του οδοστρώματος προβλέπεται η διάστρωση υπόβασης και ασφ/κής στρώσης κυκλοφορίας. Επίσης θα γίνει διαγράμμιση της οδού, σήμανση (τοποθέτηση πινακίδων πληρ/κών, ρυθμ/κών και επικινδύνων θέσεων και δίκτυο ΗΜ οδοφωτισμού).
Β.1-Δίκτυο μεταφοράς ομβρίων υδάτων του περιβάλλοντος χώρου και ακαθάρτων υδάτων του Ν.Γ.Ν.Χ. (έργο υδραυλικών).
Το δίκτυο αφορά τους αγωγούς μεταφοράς ομβρίων υδάτων του περιβ/ντος χώρου & ακαθάρτων υδάτων του Ν.Γ.Ν.Χ. & της εκβολής τους σε υφιστάμενους αποδέκτες και διακρίνεται σε:
(I) Αγωγό βαρύτητας μεταφοράς ομβρίων υδάτων του συστήματος O1 των εσωτ. δικτύων αποχέτευσης ομβρίων του Νοσοκομείου, ο οποίος θα ξεκινά από την κύρια είσοδο του νοσοκομείου, θα ακολουθεί τον υπό διάνοιξη/υλοποίηση δρόμο που προβλέπεται από το νέο Ρυμοτ/κό, διέρχεται από το δρόμο Β των ΚΤΕΛ, θα συνεχίζει στην οδό Στύρων (μήκος περίπου 50μ)-κόμβο- Ε.Ο. Χαλκίδας-Σχηματαρίου και σε μήκος περίπου 130μ. από τον κόμβο, στη ΒΔ πλευρά του δρόμου, θα εκβάλλει στο κανάλι κατάντη της Αρεθούσης, που ήδη δέχεται εκβολές ομβρίων υδάτων. Το συνολικό μήκος του αγωγού είναι 605 μ. περίπου – διατομής Φ800mm – τσιμεντοσωλήνες σειράς 120 με φρεάτια επίσκεψης. Ο αγωγός που προκύπτει είναι βαρύτητας, δεν απαιτείται αντλιοστάσιο και μπορεί να υλοποιηθεί σε χρόνο που είναι συμβατός με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Ν. Γ.Ν. Χ.
(II) Αγωγό βαρύτητας μεταφοράς ακαθάρτων στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο λυμάτων. Ο αγωγός θα ξεκινά από την κύρια είσοδο του Νοσοκομείου (όπου και καταλήγει ο αγωγός ακαθάρτων του συστήματος αποχέτευσης εντός του Ν. Γ. Ν.Χ) και θα ακολουθεί παράλληλη χάραξη με τον αγωγό ομβρίων Ο1. Κατάντη του Νοσοκομείου θα ακολουθεί τον υπό διάνοιξη/υλοποίηση δρόμο που προβλέπεται από το νέο ρυμ/κό, θα διέρχεται από το δρόμο Β των ΚΤΕΛ, θα συνεχίζει στις οδούς Στύρων, Αρεθούσης, αριστερά κατά τη ροή στην Ι. Κιαπέκου, Ήρας και θα εκβάλει στο υφιστάμενο φρεάτιο ακαθάρτων 1, ανάντη του υφιστ. αντλιοστασίου ακαθάρτων. Οι διατομές των αγωγών είναι Φ250mm & Φ315mm και προβλέπονται αντίστοιχα φρεάτια επίσκεψης. Το μήκος του αγωγού Φ250mm είναι περίπου 480m ενώ του Φ315mm είναι περίπου 650m, με συνολικό μήκος περίπου 1.130μ.
Β.2 Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της οδού πρόσβασης (έργο υδραυλικών).
Το δίκτυο αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων της οδού πρόσβασης του Ν.Γ.Ν..Χ., περιλαμβάνει: (α) φρεάτια υδροσυλλογής (διπλά και μονά) σε θέσεις πλησίον των φρεατίων επίσκεψης του αγωγού μεταφοράς ομβρίων υδάτων του συστήματος O1, εκ των οποίων κάποια τοποθετούνται σε όλο το μήκος της υπό διάνοιξη οδού πρόσβασης του Νοσοκομείου μήκους περίπου 270μ, ενώ τα υπόλοιπα τοποθετούνται στην συνέχεια της οδού που διέρχεται έμπροσθεν των ΚΤΕΛ, μέχρι την διασταύρωση της με την οδό Στύρων. (β)Αγωγό διαμέτρου Φ200 σύνδεσης των φρεατίων υδροσυλλογής αγωγό μεταφοράς ομβρίων υδάτων του συστήματος O1 στις θέσεις των φρεατίων επίσκεψης & (γ) κατάλληλες εκσκαφές των ανωτέρω φρεατίων υδροσυλλογής και του αγωγού σύνδεσης αυτών με των αγωγό μεταφοράς ομβρίων.
Παραδοτέα πράξης:
Τα παραδοτέα που αφορούν το ΦΑ της Πράξης είναι:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1:
Α. Κατασκευή οδού πρόσβασης νέου Νοσοκομείου (Έργο Οδοιποϊιας) με Εργασίες
1. Γενική εκσκαφή
2.Κατασκευή επιχώματος (όπου απαιτείται)
3. Εκσκαφή θεμελίων για έδραση τοιχίων εγκιβωτισμού
4.Διάστρωση εδάφους θεμελίωσης με σκυρόδεμα καθαριότητας
5.Κατασκευή τοιχίων για εγκιβωτισμό οδού
6.Θεμελίωση των κρασπέδων πεζοδρομίου.
7.Κατασκευή πλάκας σκυροδέματος, για τη θεμελίωση των κρασπέδων πεζοδρομίου.
8. Τοποθέτηση κρασπέδων και στερέωση τους με το προβλεπόμενο πρίσμα σκυροδέματος.
9.Κατασκευή ρείθρου, στην επαφή με το κράσπεδο και στην επαφή με το ασφαλτικό.
10.Εργασίες Οδοστρωσίας
– Διάστρωση υπόβασης, στο πλάτος της οδού, ανάμεσα στα κατασκευασμένα ρείθρα των πεζοδρομίων.
– Διάστρωση βάσης,
11. Εργασίες Ασφαλτικών
-Διάστρωση Ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας,
– Ασφαλτική ισοπεδωτική επίστρωση (όπου απαιτείται)
12. Κατασκευή πεζοδρομίων
– Επίχωση του διαστήματος ανάμεσα στην εξωτερική διατομή εγκιβωτισμού και το κράσπεδο
– Διάστρωση πλάκας σκυροδέματος, ελαφρά οπλισμένης -Πλακόστρωση επιφάνειας με οδηγό όδευσης τυφλών στο ένα εκ των πεζοδρομίων στη μια πλευρά της οδού.
13. Tοποθέτηση σιδηρού κιγκλιδώματος ασφαλείας πεζών
14. Διαγράμμιση οδού
15.Τοποθέτηση πινακίδων πληροφοριακών, ρυθμιστικών και επικίνδυνων θέσεων
16. Εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδού με φωτιστικά σώματα.
Β1. Δίκτυο μεταφοράς ομβρίων υδάτων του περιβάλλοντος χώρου και ακαθάρτων υδάτων νέου Νοσοκομείου (υδραυλικό έργο)
B.1.1. Αγωγός μεταφοράς ομβρίων υδάτων προβλέπονται οι κάτωθι εργασίες:
1. Υψομετρική και οριζοντιογραφική χάραξη άξονα αγωγών
2. Εκσκαφές ορυγμάτων
3. Αντιστήριξη των ορυγμάτων εκσκαφής και πρανών ορύγματος με χρήση προκατασκευασμένων στοιχείων τύπου Krings
4. Επιχώσεις ορυγμάτων
5. Έδραση και εγκιβωτισμός κυκλικών αγωγών ομβρίων σε θραυστό αμμοχάλικο λατομείου
6. Φρεάτια επίσκεψης, κυκλικής διατομής από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα με δομικό πλέγμα και κάλυμμα από φαιό ή ελατό χυτοσίδηρο.
7. Φρεάτια επίσκεψης προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα.
8. Αγωγοί μεταφοράς ομβρίων υδάτων
9. Εξυγίανση κάτω από από στρώση έδρασης.
B.1.2. Αγωγός μεταφοράς ακαθάρτων προβλέπονται οι κάτωθι εργασίες:
1. Υψομετρική και οριζοντιογραφική χάραξη άξονα αγωγών
2. Εκσκαφές ορυγμάτων
3. Αντιστήριξη των ορυγμάτων εκσκαφής και πρανών ορύγματος με χρήση προκατασκευασμένων στοιχείων τύπου Krings
4. Επιχώσεις ορυγμάτων
5. Έδραση και εγκιβωτισμός κυκλικών αγωγών ακαθάρτων σε θραυστό αμμοχάλικο λατομείου
6. Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων
7. Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων
8.Φρεάτια επίσκεψης (για τον αγωγό Φ250), κυκλικής διατομής από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα με δομικό πλέγμα και κάλυμμα από φαιό ή ελατό χυτοσίδηρο.
9.Φρεάτια επίσκεψης (για τον αγωγό, Φ315mm), κυκλικής διατομής, προκατασκευασμένα από συνθετικά υλικά με κάλυμμα από φαιό ή ελατό χυτοσίδηρο.
10. Φρεάτια επίσκεψης προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα.
11.Εξυγίανση κάτω από στρώση έδρασης.
Β.2. Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της οδού πρόσβασης
1. Εκσκαφές ορυγμάτων
2. Αγωγός σύνδεσης των φρεατίων υδροσυλλογής με τον αγωγό μεταφοράς ομβρίων υδάτων συστήματος Ο1 στις θέσεις των φρεατίων επίσκεψης.
3. Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής (beton c20/25) διπλά και μονά,
4.Εγκιβωτισμός αγωγού με έγχυτο σκυρόδεμα c12/15(ή c16/20)
5. Επιχώσεις
Β.3. Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων με μονάδα απόσμησης που θα εγκατασταθεί στο υπάρχον αντλιοστάσιο.
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 – Άρχαιολογικές Εργασίες με ίδια Μέσα / αυτεπιστασία εποπτείας, παρακολούθησης και ελέγχου όλων των χωματουργικών εργασιών του Υποέργου 1, για την προστασία καταρχήν των μη ορατών αρχαιοτήτων.
Σχετικά Αρχεία:

 5009732 Απόφαση Ένταξης
5009732 Απόφαση Ένταξης Ορθή Επανάληψη
1η Τροποποίηση Απόφαση
2η Τροποποίηση Απόφαση