Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 3911

Αναλυτικά


Τίτλος:  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύσταση Μητρώου Αξιολογητών, με σκοπό την αξιολόγηση Αιτήσεων Στήριξης των Εκχωρούμενων Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Ημερομηνία Έναρξης: 27/12/2018

Ημερομηνία Λήξης: 21/01/2019

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση Μητρώου Αξιολογητών

Υπόδειγμα Αίτησης

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης