Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 3803

Αναλυτικά


Τίτλος:  Πρόσκληση για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 (ε) του Ν. 4314/2014

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Ημερομηνία Έναρξης: 12-12-2018

Ημερομηνία Λήξης: 21-12-2018

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση Ορισμού Ενδιάμεσου Φορέα

Συνημμένα