Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: –

Αναλυτικά


Τίτλος:  Πρόσκληση για την υποβολή Πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου (Σχεδίου Δράσης) για την «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με αξιοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ)

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ, ΕΚΤ

Προϋπολογισμός:  2.500.0000€

Ημερομηνία Έναρξης:  ​ 10/12/2018

Ημερομηνία Λήξης: 28/02/2019

Σχετικά Αρχεία:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ OXE ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ