Πρόσκληση για συμμετοχή στην 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου
2018 και ώρα 10:30 π.μ. (ώρα προσέλευσης 10:00 π.μ.) στο Country Club Hotel & Suites στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας.Σχετικά Αρχεία:
Πρόσκληση 
Δελτίο Συμμετοχής 4ης Συνεδρίασης ΕπΠα ΕΠ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
Ημερήσια Διάταξη 4ης Συνεδρίασης ΕπΠα ΕΠ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ