Σχετικά Αρχεία:

Εγκαίνια Μουσείου Μικρασιατικού Πολιτισμού (Αφίσα)