Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 50

Αναλυτικά


Τίτλος:  Έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

Επενδυτική Προτεραιότητα: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης.

Ειδικός Στόχος:  Μείωση των εκπομπών ρύπων μέσω μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης.

Δράση: Έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια κτίρια.

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός:  6.899.326,00 €

Ημερομηνία Έναρξης:  ​ 03.9.2018

Ημερομηνία Λήξης: 30.11.2018

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 50

 Συνημμένα_Πρόσκλησης_50

Σε συνέχεια της Πρόσκλησης 50 με τίτλο «Έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια», για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» που εξέδωσε η Ε.Υ.Δ.ΕΠ. Στερεάς Ελλάδας, σας ενημερώνουμε ότι:

 

Στις σελίδες 4 και 13 της Πρόσκλησης, η ορθή ηλεκτρονική διεύθυνση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στην οποία τηρείται το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης είναι η εξής:

 

https://www.statistics.gr/statistics/-/publication/SEL08/