Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 1535

Αναλυτικά


Τίτλος:  Πρόσκληση για την Υποβολή Πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου (Σχεδίου Δράσης) για την Αστική, Κοινωνική, Περιβαλλοντική και Επιχειρηματική Αναζωογόνηση και Εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού (ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού) με αξιοποίηση της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ)

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Επενδυτική Προτεραιότητα: 2c-Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής  μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ, ΕΚΤ

Προϋπολογισμός: 24.517.500,00 €

Ημερομηνία Έναρξης:  ​ 02-07-2018

Ημερομηνία Λήξης: 31-10-2018

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση ΟΧΕ Ασωπού
Απόφαση Έγκρισης ΟΧΕ Ασωπού