A/A: 66

Κωδικός Έργου: 5002018

Αναλυτικά


Τίτλος: 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο “Αναβάθμιση υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”
Περιγραφή:
Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και η αξιοποίησή τους αποτελεί αναγκαιότητα, καθώς επιφέρει ουσιαστικές καινοτομίες τόσο στα μέσα διδασκαλίας όσο και στη διδακτική διαδικασία συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση και μείωση του μείζονος προβλήματος της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου το οποίο αποτελεί βασική αιρεσιμότητα της ΕΕ στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-20. Η χρήση των ΤΠΕ βοηθά στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, στην αλλαγή της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας μάθησης και της επικοινωνίας. Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 15 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» του Άξονα Προτεραιότητας 11 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση», με τίτλο «Έργα αναβάθμισης υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» θα υλοποιηθεί η βελτίωση και ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Σκοπός της προτεινόμενης Πράξης, είναι η ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επιπλέον, επιδιώκεται η δημιουργία θετικών συνθηκών και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους όσους μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η απόκτηση κατάλληλου εξοπλισμού αποτελεί αδιαμφισβήτητα μέσο προς την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Συνοπτικά, η εν λόγω Πράξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα: 1.Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού ΤΠΕ στις σχολικές μονάδες της Στερεάς Ελλάδας.
Παραδοτέα πράξης:
Τα παραδοτέα της Πράξης είναι: Υπ 1. Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού ΤΠΕ στις σχολικές μονάδες της Στερεάς Ελλάδας. Π 1: Τα πρωτόκολλα παραλαβής του εξοπλισμού ΤΠΕ από τις κατά τόπους σχολικές μονάδες Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα συνημμένα σε αυτά απαιτούμενα παραστατικά.

Σχετικά Αρχεία:


Απόφαση Ένταξης 5002018

1η Τροποποίηση 5002018

Τεχνικό Δελτίο 5002018

2η Τροποποίηση 5002018

Τεχνικό Δελτίο 5002018