A/A: 15

Κωδικός Έργου: 5000973

Αναλυτικά


Τίτλος: Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Χαλκιδέων
Περιγραφή: Η Πράξη έχει ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων τοπικής εμβέλειας για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και συγκεκριμένα, για την υποστήριξη των γυναικών που υποφέρουν ή απειλούνται
από αυτήν. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα αναπτύχθηκαν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, από το ΕΠ «Διοικητική
Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 2009-
2013», το οποίο αποτέλεσε το πρώτο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης προς όφελος των γυναικών για την αντιμετώπιση της βίας σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και το οποίο ενσωματώθηκε το 2010 στο «Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των
Φύλων 2010-2013», ως ένας από τους τέσσερις στρατηγικούς στόχους του.
Παραδοτέα πράξης:
• Ατομικές εκθέσεις στελεχών για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες
• Υλικό / αποδεικτικά υλοποίησης των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
• Έντυπα συναντήσεων – συνεργασιών
• Μηνιαία έκθεση πεπραγμένων του Συμβουλευτικού Κέντρου
• Αποδεικτικά Δαπανών Λειτουργικών Εξόδων και Αναλώσιμων του Συμβουλευτικού Κέντρου

 

 

Σχετικά Αρχεία:


5000973