Α/Α: 36

Αναλυτικά


Τίτλος: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής (2017-2018)
Πρόγραμμα: Στερεάς Ελλάδας

Άξονας: 10- Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα:  Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης

Ειδικός Στόχος: Αύξηση συμμετοχής στην αγορά εργασίας των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

Δράση: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής (2017-2018)

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΚΤ

Προϋπολογισμός: 1.394.440

Ημερομηνία Έναρξης:  21/06/2017

Ημερομηνία Λήξης: 31/07/2017

Σχετικά Αρχεία:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ