Α/Α: 26

Αναλυτικά


Τίτλος: Ανάπτυξη δικτύων διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης – Δράση 7ε1.1

Πρόγραμμα: Στερεάς Ελλάδας

Άξονας:  7-Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων

Επενδυτική Προτεραιότητα:  Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Ειδικός Στόχος:  Βελτίωση ενεργειακού εφοδιασμού με τη δημιουργία δικτύου μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου

Δράση: Κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης για την παροχή του σε αστικές και επιχειρηματικές
περιοχές

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός: 21.222.000

Ημερομηνία Έναρξης:  22-08-2016

Ημερομηνία Λήξης: 31-12-2016

Σχετικά Αρχεία:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ