Α/Α: 29

Αναλυτικά


Τίτλος: Έργα ενίσχυσης κοινωνικών/προνοιακών υποδομών (τμηματοποιημένα έργα)

Πρόγραμμα: Στερεάς Ελλάδας

Άξονας: 9-Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική
ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

Ειδικός Στόχος: Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών

Δράση: Έργα ενίσχυσης κοινωνικών/προνοιακών υποδομών (τμηματοποιημένα έργα)

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός: 3.785.926

Ημερομηνία Έναρξης:  08/12/2016

Ημερομηνία Λήξης: 30/12/2016

Σχετικά Αρχεία:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ