Α/Α: 22

Αναλυτικά


Τίτλος: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής (2016-2017)

Πρόγραμμα: Στερεάς Ελλάδας

Άξονας: 10-Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα: Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης

Ειδικός Στόχος: Αύξηση συμμετοχής στην αγορά εργασίας των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

Δράση: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής (2016-2017)

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΚΤ

Προϋπολογισμός: 1.810.961

Ημερομηνία Έναρξης:  ​08/07/2016

Ημερομηνία Λήξης: 31/08/2016

Σχετικά Αρχεία:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ