Α/Α: 20

Αναλυτικά


Τίτλος:Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο

Πρόγραμμα: Στερεάς Ελλάδας

Άξονας: 10- Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα: Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Ειδικός Στόχος: Αναβάθμιση και διεύρυνση δομών, δικτύων και δράσεων κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης, με έμφαση στη φροντίδα και την υγεία

Δράση: Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικά Παντοπωλεία, Δομές Παροχής Συσσιτίου, Κοινωνικά Φαρμακεία

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΚΤ

Προϋπολογισμός: 2.121.840

Ημερομηνία Έναρξης:  11/07/2016

Ημερομηνία Λήξης: 31/08/2016

Σχετικά Αρχεία:


1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ