Α/Α: 14

Αναλυτικά


Τίτλος: Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: 10-: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα:  Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες)

Δράση: Υποστήριξη δομών για κακοποιημένες γυναίκες

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΚΤ

Προϋπολογισμός: 536.000,00 €

Ημερομηνία Έναρξης:  24/02/2016

Ημερομηνία Λήξης: 31/05/2019

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 14
Συνημμένα Πρόσκλησης 14
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης 14