Α/Α: 14

Αναλυτικά


Τίτλος: Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας

Πρόγραμμα: Στερεάς Ελλάδας

Άξονας: 10-: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας – ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα:  Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της λειτουργίας δομών που προάγουν την ισότητα των ευκαιριών, ειδικά των γυναικών

Δράση: Υποστήριξη δομών για κακοποιημένες γυναίκες

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΚΤ

Προϋπολογισμός: 536.000

Ημερομηνία Έναρξης:  24/02/2016

Ημερομηνία Λήξης: 31/12/2020

Σχετικά Αρχεία:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ