Α/Α: 10

Αναλυτικά


Τίτλος: Τεχνική υποστήριξη δράσεων ΕΤΠΑ

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: 12-ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα: –

Ειδικός Στόχος:  Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής
του ΠΕΠ

Δράση: Τεχνική υποστήριξη δράσεων ΕΤΠΑ

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός: –

Ημερομηνία Έναρξης:  ​11/01/2016

Ημερομηνία Λήξης: 31/10/2020

Σχετικά Αρχεία:


2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ