Α/Α: 7

Αναλυτικά


Τίτλος: Παρεμβάσεις ανάδειξης τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους

Πρόγραμμα: Στερεάς Ελλάδας

Άξονας: 6-Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική Προτεραιότητα:  Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Ειδικός Στόχος: Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων, ιδίως για τουριστικούς σκοπούς

Δράση: Παρεμβάσεις ανάδειξης τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός: 300.000

Ημερομηνία Έναρξης:  25/01/2016

Ημερομηνία Λήξης: 24/03/2016

Σχετικά Αρχεία:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ