Βίντεο υποστήριξης των πολιτών που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα https://www.ependyseis.gr/ Ενημερωτικά βίντεο

Παρακάτω, μπορείτε να βρείτε τον σύνδεσμο για κάθε βίντεο χωριστά.

Βίντεο 1: Εγγραφή νέου χρήστη στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων σε 3 απλά βήματα

Βίντεο 2: Οδηγός Υποβολής Προτάσεων σε Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Βίντεο 3: Ερωτήσεις των Χρηστών και Απαντήσεις από το Helpdesk

Είσοδος στο Σύστημα