Ερωτηματολόγιο Προτάσεων Φορέων για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπόνηση του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης: ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού & Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας (ακολουθήστε τον σύνδεσμο)

https://docs.google.com/forms/d/122MdHSMiFHZMMytZK0KXIHYbopqN7PjV9bs82XIuT_o/edit

το ερωτηματολόγιο και σε μορφή pdf:  Ερωτηματολόγιο


Έναρξη Σχεδιασμού Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Βασικό Πλαίσιο Σχεδιασμού – Προγραμματισμού

Πρόταση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το ΕΣΠΑ 2021-2027

Στερεά Ελλάδα – Βασικά Κείμενα

 1. Εγχειρίδιο Απλοποίησης Περιόδου 2021-2027
 2. Κείμενο για Στερεά Ελλάδα ΠΠ 21
 3. Περιφερειακή Ανάπτυξη και Συνοχή μετά το 2020 με μια ματιά

και σε μορφή zip  Στερεά Ελλάδα 2021-2027 – Βασικά Κείμενα

Ελλάδα – Βασικά Κείμενα

 1. 2021 – 2027 2η Εγκύκλιος
 2.  2021 – 2027 1η Εγκύκλιος
 3. 2019 European Semester – Country Report – Greece en
 4. European Semester – Annex D – Greece
 5. Investment Perspectives 1 March 2019 v03
 6. Letter to GR-Roadmap
 7. Βασικές Αρχές και Μεγέθη Πολιτικής Συνοχής Νέας ΠΠ 21-27 draft
 8.  Σχέδιο Κανονισμού Ιούλιος 19 en

και σε μορφή zip Ελλάδα 2021-2027 – Βασικά Κείμενα